Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

plywalnia@plywalnia-osir.pl

+48 32 67 243 60

OŚrodek Sportu i Rekreacji

Kryta Pływalnia OSiR w Zawierciu

Cennik

                                                                                                                                      Załącznik Nr 5  

                                                                                                                      Do Zarządzenia Nr 1742/22       

                                                                                                                    Prezydenta Miasta Zawiercie

                                                                                                                                    z dnia 25.08.2022r.

 

Cennik

Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych

 

Kryta pływalnia ul. Pomorska 61

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1.

Bilet wstępu normalny1

15 zł

 

Bilet wstępu studencki2

12 zł

2.

Bilet wstępu ulgowy3

10 zł

3.

Dopłata za każde rozpoczęte 6 minut korzystania z basenu

Bilet/karnet/nauka pływania

- normalny

-studencki

- ulgowy

 

 

1,40 zł

0,90 zł

0,80 zł

4.

Karnet terminowy4 normalny

na okaziciela, obejmujący 10 wejść

130 zł

5.

Karnet terminowy studencki na

 okaziciela, obejmujący 10 wejść

100 zł

6.

Karnet terminowy ulgowy

na okaziciela, obejmujący 10 wejść

80 zł

7.

Bilet rodzinny:

- rodzic z dwójką dzieci5

- oboje rodziców z jednym dzieckiem

- oboje rodziców z dwójką dzieci każde następne dziecko(powyżej dwóch)

   korzysta z pływalni gratis

28 zł

32 zł

40 zł

8.

Karnet nauka pływania 10 lekcji (z wejściem):

- ulgowy (dzieci, młodzież do 18 roku życia)

- normalny

 

280 zł

320 zł

9.

Nauka pływania lekcje indywidualne

- bilet jednorazowy

(1-2 osoby, 1 godz. bez wejścia)

 

50 zł

 

Wejście bezpłatne

 

10.

„Bilet urodzinowy” każdy użytkownik w dniu swoich urodzin

bezpłatnie

11.

Dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia wraz z opiekunem

lub samo dziecko6 (jeśli brak przeciwskazań)

bezpłatnie

12.

+ 70 – osoby powyżej 70 roku życia

1h/dziennie, każda następna godzina dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem

bezpłatnie

13.

Dzieci do lat 4 – (wymagana pieluszka do pływania) wyłącznie pod opieką

osoby pełnoletniej, opiekun opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

bezpłatnie

14.

Weterani7

bezpłatnie

15.

Karta dużej rodziny

10 zł

16.

Siłownia bilet jednorazowy

15 zł

17.

Siłownia karnet

80 zł

18.

Wynajem toru 1 godz. (bez wejścia)

200 zł

19.

Wynajem basenu 1 godz. (z wejściem do 40 osób)

1000 zł

20

Do każdego karnetu doliczana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata

aktywacyjna za kartę

20 zł

21

Zagubienie lub uszkodzenie transpondera oraz uszkodzenia zamka w szafce

50 zł

 

1 pod pojęciem wstępu rozumie się 1 godz. zegarową

2 bilet studencki/karnet – studenci posiadają ważną legitymację studencką – do 26 roku życia

3 bilet ulgowy/karnet obejmuje dzieci, młodzież szkolną posiadająca ważna legitymacje szkolną do 18

  roku, dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

4 karnet jest ważny do końca I kwartału roku następnego po dokonaniu zakupu.

5 pod pojęciem „dziecka” w bilecie rodzinnym rozumie się dziecko do 18 roku życia, pod pojęciem 

  rodzic rozumie się również opiekuna prawnego

6 dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie/legitymacje o niepełnosprawności do 18 roku życia

7 osoby będące w świetle ustawy z dnia 19sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami

  państwa, uznanymi za weteranów i weteranów poszkodowanych po okazaniu stosownego

   dokumentu.

   Zniżki nie podlegają łączeniu

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Pływalnia
OŚrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Pływanie pomaga
zredukować stres

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz nauka pływania

Ukryj moduł.