Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

plywalnia@plywalnia-osir.pl

+48 32 67 243 60

OŚrodek Sportu i Rekreacji

Kryta Pływalnia OSiR w Zawierciu

Regulaminy

KLAUZULA - PROCES ORGANIZACJI IMPREZ

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10
 • dane osobowe w tym wizerunek uczestników imprezy przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji imprezy oraz dokumentacji założeń imprezy w tym m.in.: prowadzenia rejestracji uczestników w tym list uczestników grupowych i indywidualnych, dokumentacji wyników w tym osiągnięć zwycięzców, działań promocyjnych organizatora poprzez publikacje na stronach internetowych, forach społecznościowych i innych mediach tradycyjnych i elektronicznych o wydźwięku publicznym. Ponadto w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu,
 • zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie można cofnąć w dowolnym momencie,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością uczestnictwa w danej imprezie.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

KLAUZULA - PROCES MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10
 • dane osobowe w tym wizerunek osób przebywających na obiektach OSIR i/lub korzystających z usług oferowanych przez OSIR będą przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 • zapisy monitoringu przechowywane są do 30 dni i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przy uwzględnieniu możliwości technicznych administratora
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • korzystanie z obiektów OSiR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestracje wizerunku na powyższych zasadach.
 • Pracownik, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych .

 

KLAUZULA - KLIENCI INDYWIDUALNI I GRUPOWI (ZBIOROWI); KARTY SPORTOWE

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10
 • dane osobowe w tym wizerunek osób korzystających z usług czy przebywających na terenie OSiR Zawiercie będą przetwarzanie w celu realizacji umowy, w tym umożliwienia dostępu do obiektów, rozliczenia płatności i zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Ponadto w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu.
 • dane będą przechowywane przez okres 6 lat,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Pływalnia
OŚrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Pływanie pomaga
zredukować stres

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz nauka pływania

Ukryj moduł.