Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

plywalnia@plywalnia-osir.pl

+48 32 67 243 60

OŚrodek Sportu i Rekreacji

Kryta Pływalnia OSiR w Zawierciu

PARAMETRY WODY

Przekroczenia wartości - niecka basenowa z napowietrzaniem

CHLOR WOLNY mg/l REDOX
CHLOR ZWIĄZANY mg/kl TEMPERATURA
PH    


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r.) wymagania fizykochemiczne w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny zostały określone następująco:


CHLOR WOLNY - 0,7 - 1,0 mg/l

CHLOR ZWIĄZANY - do 0,3 mg/l

PH - 6,5 - 7,6

REDOX - od 750

W przypadku przekroczeń w/w parametrów podjęte są niezbędne działania w celu przywrócenia wartości wyjściowych przekroczonych parametrów, polegające w szczególności na właściwej regulacji środków uzdatniających oraz zwiększenie przepływu wody.

W związku z powiadomieniem o przekroczeniu w próbce nr 047507/03/2017 z dnia 13 marca br. dopuszczalne wartości liczby legionelli: 1,2*102 jtk/100ml (przekroczenie o 0,2) podjęto działania naprawcze poprzez wymianę sitek natrysków, przegrzanie instalacji wodnej w temp. 70-80 stopni C oraz dezynfekcję wszystkich powierzchni w obrębie natrysków.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

Pływalnia
OŚrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Pływanie pomaga
zredukować stres

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz nauka pływania

Ukryj moduł.